Các thành ngữ tiếng anh hay được sử dụng trong giao tiếp

Khi giao tiếp trong tiếng anh, việc sử dụng thành ngữ sẽ giúp cho câu nói của chúng ta trở nên sâu sắc hơn, thể hiện vốn từ của các bạn. Trong bài này, mình sẽ tổng hợp các câu thành ngữ hay, thường được sử dụng trong giao tiếp hàng ngày, các bạn có thể vận dụng khi nói hoặc trong các bài Writing

Các thành ngữ tiếng anh (Phần I):

  1. Fire is a good servant but a bad master

lua

  • Đừng đùa với lửa

2. The grass is always greener on the other side of the fence

2

  • Đứng núi này trông núi nọ

3. When in the Rome, do as the Romans do

3

  • Nhập gia tùy tục

4. Old friends and old wine are best

4

  • Bạn cũ bạn tốt, rượu cũ rượu ngon

5. A picture is worth a thousand words

5

  • Nói có sách, mách có chứng

6. Actions speak louder than words

6

  • Làm hay hơn nói

7. Behind every great man, there is a great woman

7

  • Thuận vợ thuận chồng tát biển Đông cũng cạn

8. He who laughs today may weep tomorrow

8

  • Cười người chớ vội cười lâu

Cười người hôm trước hôm sau người cười.

9. Man proposes, God disposes

9

  • Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên

10. One good turn deserves another

10

  • Ở hiền gặp lành

11. A rolling stone gathers no moss

11

  • Nhất nghệ tinh, nhất thân vinh
  • Trăm hay không bằng tay quen

12. A miss is as good as a mile

12

  • Sai một ly đi một dặm

13. A flow will have an ebb

13

  • Sông có khúc, người có lúc

14. Diligence is the mother of good fortune

14

  • Có công mài sắt có ngày nên kim

15. Love is blind

15

  • Yêu nhau quá đỗi nên mê

Tỉnh ra mới biết kẻ chê người cười.

 

Trên đây là 15 câu thành ngữ trong tiếng anh hay được sử dụng trong giao tiếp, các bạn có thể xem thêm các câu thành ngữ khác tại phần tiếp theo.

Tham khảo các ứng dụng học tiếng anh giúp nâng cao kỹ năng phát âm, giao tiếp, củng cố từ vựng Tiếng Anh. Chúc các bạn học tốt!