Các thành ngữ tiếng anh hay được sử dụng trong giao tiếp – tiếp theo

Tiếp tục tìm hiểu về các thành ngữ tiếng anh hay được sử dụng trong giao tiếp hằng ngày, hôm nay mình sẽ tổng hợp chi tiết hơn các câu thành ngữ mà chúng ta sẽ hay gặp.

Các thành ngữ tiếng anh (Phần II):

16. A bad compromise is better than a good lawsuit

 • Dĩ hòa vi quý

17. Great minds think alike

 • Chí lớn thường gặp nhau

18. You scratch my back and i’ll scratch yours

 • Có qua có lại mới toại lòng nhau

19. A good wife makes a good husband

 • Vợ khôn ngoan làm quan cho chồng

20. Grasp all, lose all

 • Tham thì thâm

21. A blessing in disguise

 • Trong cái rủi có cái may

22. Where there’s life, there’s hope

 • Còn nước còn tát

23. Birds of a feather flock together

 • Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã

24. Necessity is the mother of invention

 • Cái khó ló cái khôn

25. One scabby sheep is enough to spoil the whole flock

 • Con sâu làm rầu nồi canh

26. Together we can change the world

 • Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao

27. Every cloud has a silver lining

 • Trong họa có phúc

28. There’s no smoke without fire

 • Không có lửa làm sao có khói

29. As poor as a church mouse

 • Nghèo rớt mồng tơi

30. A bad begining makes a good ending

 • Đầu xuôi, đuôi lọt

31. It is the first step that costs

 • Vạn sự khởi đầu nan

32. Tit for tat

 • Ăn miếng trả miếng

33. New one in, old one out

 • Có mới nới cũ

Trên đây là Tổng hợp các câu thành ngữ hay trong tiếng anh, các bạn có thể lựa chọn và thêm vào các câu nói giao tiếp hằng ngày, hoặc trong các bài viết để làm đa dạng, phong phú ngôn từ.

Các bạn có thể sử dụng, tham khảo ứng dụng Từ điển tiếng anh, để biết thêm, tra cứu nhiều từ mới với các ví dụ chi tiết, cách sử dụng của các từ, cụm từ đi kèm.

Tham khảo các ứng dụng Tiếng anh khác hoặc các bài viết liên quan.

Chúc các bạn học tốt!