Tag Archives: vị trí tính từ

Tính từ trong tiếng anh

Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về một loại từ quan trọng trong tiếng anh, đó là Tính từ. 1. Định nghĩa: Tính từ là từ bổ trợ cho danh từ hoặc đại từ trong câu. Nó miêu tả các đặc tính của sự vật, hiện tượng mà danh từ, đại từ đó đại diện. 2. Vị trí ... Read More »