Tag Archives: so sánh trong tiếng anh

Tổng hợp các cấu trúc so sánh trong tiếng anh

Trong tiếng anh, cấu trúc so sánh là một cấu trúc rất thông dụng và thường gặp trong giao tiếp và các đề thi. Dưới đây là tổng hợp công thức và cách sử dụng của các loại so sánh trong Tiếng Anh: So sánh ngang bằng: Ví dụ: a.  She is as beautiful as an angel. Cô ấy đẹp ... Read More »