Tag Archives: nguyên âm

Phát âm tiếng anh: Nguyên âm /ʌ/

Phát âm tiếng anh chuẩn là kỹ năng đầu tiên chúng ta cần chú ý khi bắt đầu học Tiếng Anh. Nguyên âm ngắn tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu hôm nay là nguyên âm /ʌ/. Cách phát âm như sau: –    Đây là một âm ngắn, phát âm giống chữ “ă” trong tiếng việt đồng thời mở miệng ... Read More »

Phát âm tiếng anh: Nguyên âm /ɪ/

Bắt đầu với với việc học phát âm tiếng anh chúng ta cần nắm được trong tiếng anh có 44 âm cơ bản, được chia làm các loại sau: Nguyên âm (Vowels): + Short – vowels (Nguyên âm ngắn): ɪ, ʊ, ʌ, ɒ, ə, e, æ + Long – vowels (Nguyên âm dài: i):, u:, ɑː, ɔː, ɜ: + Dipthongs ... Read More »