Tag Archives: nguyên âm ngắn

Hướng dẫn phát âm nguyên âm ngắn /ɒ/ trong tiếng anh

Tiếp tục hôm nay chúng ta sẽ học thêm một nguyên âm ngắn /ɒ/ trong bảng phiên âm 44 âm tiếng anh. Cách phát âm nguyên âm ngắn /ɒ/: – Âm /ɒ/ được phát âm giống chữ “o” trong tiếng việt. – Phát âm một âm ngắn để đọc chữ “o” rồi khựng lại. Ví dụ: got    /ɡɒt/: nhận được ... Read More »

Phát âm tiếng anh: Nguyên âm /ʌ/

Phát âm tiếng anh chuẩn là kỹ năng đầu tiên chúng ta cần chú ý khi bắt đầu học Tiếng Anh. Nguyên âm ngắn tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu hôm nay là nguyên âm /ʌ/. Cách phát âm như sau: –    Đây là một âm ngắn, phát âm giống chữ “ă” trong tiếng việt đồng thời mở miệng ... Read More »

Phát âm tiếng anh : Nguyên âm /ʊ/

Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về một nguyên âm ngắn nữa trong phát âm tiếng anh, đó là nguyên âm /ʊ/. Đây là một nguyên âm ngắn. Cách phát âm như sau: –    Hai môi sát lại gần và hướng về phía trước giống như đọc chữ “u” trong tiếng việt. –    Âm này đọc ngắn. ... Read More »

Phát âm tiếng anh: Nguyên âm /ɪ/

Bắt đầu với với việc học phát âm tiếng anh chúng ta cần nắm được trong tiếng anh có 44 âm cơ bản, được chia làm các loại sau: Nguyên âm (Vowels): + Short – vowels (Nguyên âm ngắn): ɪ, ʊ, ʌ, ɒ, ə, e, æ + Long – vowels (Nguyên âm dài: i):, u:, ɑː, ɔː, ɜ: + Dipthongs ... Read More »