Tag Archives: idioms in english

Các thành ngữ tiếng anh hay được sử dụng trong giao tiếp

Khi giao tiếp trong tiếng anh, việc sử dụng thành ngữ sẽ giúp cho câu nói của chúng ta trở nên sâu sắc hơn, thể hiện vốn từ của các bạn. Trong bài này, mình sẽ tổng hợp các câu thành ngữ hay, thường được sử dụng trong giao tiếp hàng ngày, các bạn có thể vận dụng khi nói ... Read More »