Phát âm tiếng anh : Nguyên âm /ʊ/

Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về một nguyên âm ngắn nữa trong phát âm tiếng anh, đó là nguyên âm /ʊ/.

Đây là một nguyên âm ngắn.

Cách phát âm như sau:

–    Hai môi sát lại gần và hướng về phía trước giống như đọc chữ “u” trong tiếng việt.
–    Âm này đọc ngắn.

phatamtienganh

Phát âm nguyên âm ngắn /ʊ/

 

 

Ví dụ:

 • good   /ɡʊd/: tốt
 • cook   /kʊk/: nấu ăn
 • foot    /fʊt/ : bàn chân
 • wood   /wʊd/: gỗ
 • book   /bʊk/: sách
 • look   /lʊk/ : nhìn
 • wool   /wʊl/: len
 • bull    /bʊl/ : bò đực
 • full    /fʊl/ : đầy
 • push    /pʊʃ/: đẩy

Ví dụ câu và cụm từ chứa âm /ʊ/

 • took a look : đã nhìn
 • push and pull : đẩy và kéo
 • full of sugar : đầy đường
 • cookery book : sách nấu ăn
 • good neighbourhood : vùng lân cận tốt
 • This woman is a good cook. : Người phụ nữ này là một đầu bếp giỏi.
 • I understood the book but he couldn’t. : Tôi đã hiểu cuốn sách nhưng anh ta không thể.
 • I took a look at the wool pullover. : Tôi đã nhìn cái áo len chui cổ.
 • You should read this cookery book if you could. : Bạn nên đọc cuốn sách nấu ăn này nếu bạn có thể.

 

Các bạn có thể xem cách phát âm của các âm khác tại đây. Để củng cố và luyện tập cách phát âm tiếng anh các bạn có thể tham khảo ứng dụng Học phát âm tiếng anh – với nhiều hình ảnh, ví dụ minh họa chi tiết kết hợp với nhiều bài tập thú vị giúp bạn luyện tập cách phát âm chuẩn.