Cách phát âm nguyên âm dài /u:/ trong tiếng anh

Tiếp tục các bài về phát âm 44 âm trong tiếng anh, ở bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu thêm một nguyên âm dài nữa, đó là nguyên âm dài /u:/

Cách phát âm nguyên âm dài /u:/:

–    Hai môi sát lại gần nhau và hướng về phía trước như đọc chữ “u”.
–    Âm này đọc kéo dài hơn, 2 môi hướng về phía trước nhiều hơn.

l22

Nguyên âm dài /u:/

Ví dụ:

 • school   /skuːl/: trường học
 • cartoon   /kɑːˈtuːn/: phim hoạt hình
 • soon   /suːn/: sớm
 • tool    /tuːl/: dụng cụ
 • foolish   /ˈfuː.lɪʃ/: ngốc nghếch
 • room   /ruːm/ : phòng
 • pool   /puːl/ : bể bơi
 • food   /fuːd/: thức ăn
 • boot   /buːt/: giày ống
 • root   /ruːt/: rễ

Ví dụ câu và cụm từ chứa nguyên âm dài /u:/

 • choose a spoon : chọn một cái thìa
 • blue boots : giày ống màu xanh
 • a few groups : một vài nhóm
 • new duty : nhiệm vụ mới
 • cute student : sinh viên xinh xắn
 • Few rooms are cool. : Rất ít phòng mát.
 • Sue moved all the food in this room.: Sue đã di chuyển toàn bộ thức ăn trong phòng này.
 • The cute tutor is suitable for this group. : Cô gia sư xinh xắn phù hợp với nhóm này.

Trên đây là cách phát âm của nguyên âm dài /u:/ trong tiếng anh, các bạn có thể tham khảo cách phát âm nguyên âm ngắn /ʊ/ để phân biệt được sự khác nhau giữa 2 âm này. Ngoài ra bạn có thể sử dụng ứng dụng Học phát âm tiếng anh để học cách phát âm của cả 44 âm trong tiếng anh với nhiều bài tập hay.