Phát âm tiếng anh: Nguyên âm /i:/

Phát âm tiếng anh chuẩn rất quan trọng trong giao tiếp, giúp bạn tự tin hơn. Ở bài trước mình đã hướng dẫn các bạn cách phát âm nguyên âm /ɪ/, trong bài này mình tiếp tục giới thiệu tới các bạn cách phát âm nguyên âm /i:/.

Cách phát âm:

Nguyên âm /i:/ là một nguyên âm dài trong tiếng anh. Các bạn chú ý, cách phát âm của âm này tương tự như nguyên âm ngắn /ɪ/, nhưng đẩy một hơi dài hơn và mép mở rộng sang hai bên hơn.

l11

Phát âm tiếng anh

 

Ví dụ:

 • three   /θriː/: số ba
 • free   /friː/: tự do
 • see   /siː/: nhìn thấy
 • screen   /skriːn/: màn ảnh
 • cheese   /tʃiːz/: pho mát
 • sheep   /ʃiːp/: cừu
 • agree   /əˈɡriː/ : đồng ý
 • week   /wiːk/ : tuần
 • tea   /tiː/ : trà
 • easy   /ˈiː.zi/ : dễ dàng

Ví dụ câu và cụm từ chứa âm /i:/:

 • deep sea : biển sâu
 • breathe deep : thở sâu
 • free meals : những bữa ăn miễn phí
 • Peterˈs in the team. : Peter là thành viên của nhóm.
 • Can you see the sea? : Bạn có nhìn thấy biển không?

Các bạn có thể tham khảo cách phát âm nguyên âm /ɪ/, các bài về học tiếng anh khác tại đây hoặc sử dụng ứng dụng Học phát âm tiếng anh. Chúc các bạn học tốt!