Ngữ pháp tiếng anh

Tính từ trong tiếng anh

Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về một loại từ quan trọng trong tiếng anh, đó là Tính từ. 1. Định nghĩa: Tính từ là từ bổ trợ cho danh từ hoặc đại từ trong câu. Nó miêu tả các đặc tính của sự vật, hiện tượng mà danh từ, đại từ đó đại diện. 2. Vị trí ... Read More »

Tổng hợp các cấu trúc so sánh trong tiếng anh

Trong tiếng anh, cấu trúc so sánh là một cấu trúc rất thông dụng và thường gặp trong giao tiếp và các đề thi. Dưới đây là tổng hợp công thức và cách sử dụng của các loại so sánh trong Tiếng Anh: So sánh ngang bằng: Ví dụ: a.  She is as beautiful as an angel. Cô ấy đẹp ... Read More »