Những điều thú vị về tiếng anh

Trong số chúng ta, hầu như đều học tiếng anh từ khi còn nhỏ, nhưng chưa hẳn ai cũng nhận ra được những điều thú vị ở ngôn ngữ này. Trong bài này mình sẽ giới thiệu tới các bạn những thứ bạn học, thậm chí gặp rất nhiều lần khi sử dụng tiếng anh mà có ý nghĩa độc đáo.

Những điều thú vị:

1.

screeched” là từ một âm tiết dài nhất trong tiếng anh.

2.

dreamt” là từ duy nhất trong tiếng anh kết thúc bằng “mt”.

3.

tittle” là từ dùng để gọi dấu chấm trên chữ cái “i”.

4.

set” là từ tiếng anh có nhiều định nghĩa nhất.

5.

Từ “listen” (lắng nghe) khi đảo thứ tự các chữ cái ta được từ “silent” (im lặng).

6.

Có 2 từ trong tiếng anh kết thúc bằng đuôi “gry” là “hungry” và “angry“.

7.

Bookkeepper” là từ tiếng anh duy nhất có 3 cặp chữ cái lặp lại ở cạnh nhau.

8.

The quick brown fox jumps over the lazy dog“, đây là câu chứa tất cả các chữ cái trong bảng chữ cái Tiếng Anh.

9.

“Typewriter” là từ dài nhất mà bạn có thể gõ hoàn toàn bằng dòng chữ cái trên cùng của bàn phím máy tính.

10.

Nếu đảo các chữ cái trong từ “The countryside” (vùng nông thôn), ta sẽ được cụm từ “no city dust here” (nơi không có bụi thành phố).

11.

Từ “queue” là từ duy nhất trong tiếng anh vẫn được phát âm giống nhau khi bỏ bốn chữ cái cuối cùng.

12.

Có 3 từ duy nhất trong tiếng anh có 1 chữ cái được lặp lại 6 lần là “Degenerescence”, “Invisibility”, “nonannouncement”.

13.

Từ “stewardesses” là dài nhất trong Tiếng Anh được gõ bằng tay trái.

14.

Từ duy nhất trong Tiếng Anh có bắt đầu và kết thúc bằng “und” là từ “Underground”.

15.

“Tremendous”, horrendous”, “studpendous”, “hazardous” là 4 từ duy nhất trong Tiếng Anh kết thúc bằng đuôi “-dous”.

Một số điều thú vị về Tiếng Anh ở trên cho ta thấy được đối với mỗi ngôn ngữ, chúng ta đều có thể khám phá ra nhiều ý nghĩa bên trong đó. Có thể nhờ những từ Tiếng Anh thú vị này, chúng ta sẽ dễ dàng học và ghi nhớ Tiếng Anh.